Nový ročník soutěže zahájen!

V pondělí 12.9.2016 byl zahájen nový, již 8. ročník soutěže Finanční gramotnost pro školní rok 2016/2017. Soutěž je opět vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v nejvyšší kategorii "A". Po registraci školy do soutěže proběhnou školní kola, která budou ukončena 17.12.2016. Z nejlepších tří jednotlivců v každé kategorii bude vytvořen tým, který bude nadále reprezentovat školu v kolech okresních (9.1. - 17.2.2017), příp. krajských (27.2. - 31.3.2017) a ti nejúspěšnější v celostátní finále, které se koná 25.4.2017, již tradičně v refektáři Emauzského opatství v Praze. Záštitu nad finálovými koly opět převzal prezident republiky Miloš Zeman, soutěži požehnal rovněž primas český kardinál Dominik Duka. Přejeme všem přihlášeným účastníkům hodně dobrých znalostí a soutěžního štěstí!