Organizační pokyny

Soutěž má tři věkové kategorie:
I. kategorie žáci 1. stupně ZŠ
II. kategorie žáci 2. stupně ZŠ (+ nižší třídy víceletých gymnázií)
III. kategorie střední školy

Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole, a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo v celostátním finále.

Školní, okresní a krajská kola se konají prostřednictvím on-line soutěžního systému (PC),
celostátní finálová kola prezenční formou v refektáři benediktského opatství EMAUZY v Praze.