Studijní materiály

Doporučené studijní zdroje

kol. autorů: Slabikář finanční gramotnosti, vydání: 2., 2012
Lucie Vrbková: Už nikdy dlužníkem, vydání: 3., 2009

učebnice s doložkou MŠMT ČR (s danou tematickou specializací)
dle seznamu k 27. 2. 2015 – další seznam bude zveřejněn v říjnu 2015

bez věkového určení
kol. autorů: Školní atlas Dnešní finanční svět pro ZŠ a víceletá gymnázia; vydání: 1., TERRA – KLUB
Navrátilová,P.;Jiříček,M.;Zlámal,J.: Finanční gramotnost; vydání: 1., Computer Media
Kašová,J.;Istenčin,L.: Výchova k finanční gramotnosti; vydání: 1., Fraus
Běloun,F. a kol.: Tabulky pro základní školu; vydání: 10., Prometheus

pro 1. stupeň ZŠ
Vaníček,J.: Informatika pro 1. stupeň základní školy; vydání: 1., Computer Press
Kociánová,L.: Praktické činnosti pro 1. - 5. ročník ZŠ; vydání: 1., Fortuna
Jakeš,P. a kol.: Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., Fortuna
Šulc,P.: Naučme se hospodařit - finanční gramotnost pro 1. stupeň základních škol; vydání: 1., PIEROT, s.r.o.
Šárka Mikesková: Finanční gramotnost na 1. stupni základní školy; vydání: 1., Šárka Mikesková

pro 2. stupeň ZŠ
Kovářová,L.;Němec,V.;Jiříček,M.;Navrátil,P.: Informatika pro základní školy, 1.-3. díl; vydání: 1. Computer Media
Strádal,J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Člověk a svět práce - Příprava na volbu povolání; vydání: 3., upravené, Fortuna
Jakeš,P. a kol.: Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy (učebnice a pracovní sešit); vydání: 1., Fortuna
pro střední školy
Štohl. P., Účetnictví pro střední školy a pro veřejnost - 1. díl, Vzdělávací středisko P. Štohl
Štohl. P., Účetnictví pro střední školy a pro veřejnost - 2. díl, Vzdělávací středisko P. Štohl
Štohl. P., Účetnictví pro střední školy a pro veřejnost - 3. díl, Vzdělávací středisko P. Štohl
Denglerová, D., Doležalová, H., Kirchnerová, V., Kundt, R., Němec, J., Štěpánková, M., Vykoukalová, Z.: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol (učebnice + pracovní sešit) Didaktis
Horecký, L. a kol., Společenské vědy pro SŠ, učebnice 3.díl (pracovní sešit + MP pro učitele) Didaktis
Brázda, R. a kol., Společenské vědy pro SŠ, učebnice 4.díl (pracovní sešit + MP pro učitele) Didaktis
Dobešová, L. a kol., Společenské vědy pro SŠ - 3. Díl, DIDAKTIS
Klínský, P., Münch O. , Daně a zákonná pojištění 6, EDUCO
Klínský, P., Münch O. , Ekonomika 1 – 8, EDUCO
Klínský, P., Malý, M., Münch, O., Marketing 4, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Národní hospodářství 9, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Podnikání 2, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Podnikové činnosti 3, EDUCO
Klínský, P., Münch O., Podstata fungování tržní ekonomiky 1, EDUCO
Klínský, P., Malý, M., Münch O., Prodej a hlavní činnost podniku 5, EDUCO
Klínský, P., Münch, O., Chromá, D. , Ekonomika - Ekonomická a finanční gramotnost, EDUKO
Ryska, R.,Puškinová, M., Právo pro střední školy, EDUKO
Klínský, P., Münch, O., Čechová,J., Macháčková, J., Ekomika pro gymnázia, EDUKO
Králová, I., Finanční analýza pro střední a vyšší hotelové školy, Fortuna
Králová, I., Makroekonomie pro střední a vyšší hotelové školy, Fortuna
Maxa, R., Management pro střední školy a VOŠ, Fortuna
Kočí, J., Šamšová, L , Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy, Fortuna
Horáková, J., Základy práva pro neprávním, Linde
Bičík, I , Hospodářský zeměpis-globální aspekty světového hospodářství, Nakladatelství České geografické společnosti

internetové odkazy
www.financnigramotnost.eu
portál organizátora soutěže, společnosti FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939
Metodický portál Národního ústavu pro vzdělávání
http://www.psfv.cz
Proč se finančně vzdělávat? – portál pracovní skupiny finančního vzdělávání MF ČR
www.cnb.cz
portál České národní banky
www.financniarbitr.cz
portál Finančního arbitra ČR
http://www.zlatakoruna.info/soutez-zlata-koruna
Každoročně pořádaná soutěž o nejkvalitnější finanční produkt
www.bankovnipoplatky.com
Svět bank pod lupou – internetový ombudsman bankovních klientů
http://www.financnivzdelavani.cz/
společný projekt MF ČR a bankovních asociací
www.czech-ba.cz
portál České bankovní asociace